top of page

PODMÍNKY UŽITÍ WEBU

Děkujeme Vám za využívání služeb našeho webu. Služby poskytuje společnost:

MediPort Prosek I, s.r.o., IČO 05429048, se sídlem Lovosická 440/40, Střížkov, 190 00 Praha 9

MediPort Prosek II, s.r.o., IČO 01743694, se sídlem Lovosická 440/40, Střížkov, 190 00 Praha 9

MediPort Ďáblice, s.r.o., IČO 24180891, se sídlem Nad obcí II 2074/74, Krč, 140 00  Praha 4

MediPort Holešovice, s.r.o., IČO 14001390, se sídlem Nad obcí II 2074/74, Krč, 140 00  Praha 4

MediPort Neratovice, s.r.o., IČO 24189375, se sídlem Nad obcí II 2074/74, Krč, 140 00  Praha 4

 

Správcem vašich osobních údajů je společnost

MediPort Prosek I, s.r.o., IČO 05429048, se sídlem Lovosická 440/40, Střížkov, 190 00 Praha 9

MediPort Prosek II, s.r.o., IČO 01743694, se sídlem Lovosická 440/40, Střížkov, 190 00 Praha 9

MediPort Ďáblice, s.r.o., IČO 24180891, se sídlem Nad obcí II 2074/74, Krč, 140 00  Praha 4

MediPort Holešovice, s.r.o., IČO 14001390, se sídlem Nad obcí II 2074/74, Krč, 140 00  Praha 4

MediPort Neratovice, s.r.o., IČO 24189375, se sídlem Nad obcí II 2074/74, Krč, 140 00  Praha 4

 (dále jen „Správce“), a to ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Počítače

Jaké údaje zpracováváme a za jakým účelem

Návštěva webu - cookies:

 

Při návštěvě webu jsou zpracovávány soubory cookies. Některé tyto soubory nám umožňují správné fungování webu a propojování vašich aktivit během prohlížení webu.

 

Sběr cookies za takovým účelem může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

 

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě.

 

Za účelem cílených nabídek v rámci reklamy na jiných webových stránkách a sociálních sítích také předáváme těmto stránkám a sítím údaje o vašem chování na webu.

 

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který je odvozen z nastavení vašeho prohlížeče. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně na kontaktní adrese.

 

Využití cookies některých poskytovatelů můžete deaktivovat přímo zde:

 

 

 

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, nejdéle však 24 měsíců od jejich posledního využití.

 

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 

 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, IČ 368047), VAT IE6388047V

 • Seznam.cz, a.s. (Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00), IČO 26168685

 • Adform A/S (Wildersgade 10B, Copenhagen DK-1408, Denmark), VAT DK34194661

 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), VAT IE9692928F

 

 

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami, které najdete na níže uvedených odkazech:

 

 

 

Využití cookies třetích stran můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce v nastavení vašeho prohlížeče anebo mobilního telefonu.  

Správci shromažďují na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Služba / Název cookies / Účel / Expirace

 • Adform.net  / CM / Reklamní systém Adform - cílení / 1 den

 • Adform.net  / CM14 / Reklamní systém Adform - cílení / 14 dní

 • Adform.net  / uid / Reklamní systém Adform - cílení - Unique identifier / 2 měsíce

 • track.adform.net /cid / Cookie id (legacy) – same as uid / 2 měsíce

 • doubleclick.net /IDE / Jeden či více souborů cookie používáme i pro reklamy zobrazované po celém internetu. Náš hlavní reklamní soubor cookie na webech mimo Google má název IDE a ukládá se do prohlížečů pod doménou doubleclick.net. / 13 měsíců

 • estheticon.com / PHPSESSID / Widget portálu Estheticon na webu. / Session

 • facebook.com / fr / Facebook tuto cookie používá k identifikovaní facebook uživatele a browseru pro reklamu. / 3 měsíce

 • google.com / NID / Soubor cookie NID obsahuje jedinečné ID, pomocí kterého si Google pamatuje vaše nastavení a další informace, například váš preferovaný jazyk (např. čeština), kolik výsledků vyhledávání chcete zobrazovat na jedné stránce (např. 10 nebo 20) a zda chcete mít zapnutý filtr Bezpečné vyhledávání Google. / 6 měsíců

 • youtube.com / PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC / Cookie pomáhá trackovat počet zhlédnutí videa. Cookie pomáhá trackovat uživatelské preference a následkem toho po skončení videa doporučuje další videa. / 6 měsíců

Odeslání kontaktního formuláře:

 

Při využití kontaktního formuláře jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • Vaše jméno, příjmení;

 • Vaši e-mailovou adresu;

 • Váš telefon;

 • IP adresu;

 • Vámi napsanou zprávu.

 

Zpracování osobních údajů – jména, příjmení, telefonního čísla a emailové adresy umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro umožnění komunikace mezi vámi a Správci.

Osobní údaje zpracovávají Správci následujícím způsobem:

 • Na e-mail Vám bude zaslána odpověď na Vaši poptávku.

 • IP adresa je ukládána pro případné rozeznání spammujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem Správců. Proti tomuto zpracování IP adresy máte právo vznést námitku na kontaktní adrese.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu jednání o službě, nejdéle však 3 roky od poslední komunikace, pokud nebude uzavřena smlouva. V takovém případě bude komunikace archivována po dobu 10 let od poslední části realizace služby z důvodu případné obrany práv Správců a dále z důvodu platné legislativy z oblasti zdravotnických služeb.

Kdo údaje zpracovává

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 

1. Poskytovatelé softwaru/IT a servisní agentury a další spolupracující subjekty:

 • WIX.com (správce webu, webhostingu a CRM systému)

 • Atweb Consulting, s.r.o (marketingová agentura)

2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Jaké jsou vaše možnosti a práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu,

 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o osobní údaje zpracované automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy;

 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Zásady ochrany soukromí

Poskytovatel služeb dbá, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými právním předpisy a zajištěny proti zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob.

 

Akceptací těchto podmínek berete na vědomí, že vzhledem ke skutečnosti, že jednou ze služeb webu je zveřejňování a rozšiřování informací, mohou být tato data dále indexována webovými vyhledávači. Tyto zásady se vztahují pouze na služby poskytované poskytovatelem webu MediPort nikoli na služby, osobní údaje a další informace poskytované třetí stranou uveřejněné na webových stránkách, na něž je možné se přes webové stránky poskytovatele služeb prokliknout (jde o tzv. odkazy na webové stránky třetích stran).

bottom of page